תאריך

תיאור

08/06/2021

חברת בת בסין פועלת להקמת אתר ייצור חדש בעלות של כ 12 מיליון דולר

27/05/2021

דיבידנד בסך 14.70154 אגורות למניה, 10.6.21, תשלום 29.6.21

27/05/2021

רבעון 1 2021

10/05/2021

תוצאות אסיפה כללית מיום 10.5.21

06/05/2021

הסכם לרכישת 100% מהון חברה שבדית לייצור תרכיזי צבע לתעשיית הפלסטיק בכ-9.2 מיליון אירו

25/03/2021

זימון אסיפה מיוחדת ליום 10.5.21

25/03/2021

דיבידנד בסך 14.70567 אגורות למניה, קובע 7.4.21, תשלום 26.4.21

11/03/2021

מועד פרסום דוחות לשנת 2020 ביום 25.3.21 לאחר תום המסחר

28/01/2021

תוצאות אסיפה מיום 28.1.21

03/01/2021

חדל לכהן כמנכ"ל – אבי זלצמן