תאריך

תיאור

25/03/2021

תקופתי ושנתי 2020

24/12/2020

זימון אסיפה מיוחדת ליום 28.1.21

03/12/2020

תוצאות אסיפה מיום 3.12.20

02/12/2020

ביטול אסיפה שזומנה ליום 31.12.20 – תפעל לזימון אסיפה חדשה בהמשך

26/11/2020

זימון אסיפה מיוחדת ליום 31.12.20

26/11/2020

דיבידנד בסך 14.71188 אגורות למניה, קובע 7.12.20, תשלום 24.12.20

26/11/2020

רבעון 3 2020

29/10/2020

זימון אסיפה מיוחדת ליום 3.12.20

29/10/2020

חדל לכהן כמנכ"ל – אבי זלצמן

29/10/2020

מינוי מנכ"ל – דניאל זינגר