תאריך

תיאור

29/03/2020

תקופתי ושנתי 2019

18/12/2019

זימון אסיפה מיוחדת ליום 26.1.20

27/11/2019

דיבידנד בסך 12.61146 אגורות למניה, קובע 8.12.19, תשלום 24.12.19

27/11/2019

רבעון 3 2019

07/11/2019

תוצאות אסיפה מיום 7.11.19 – אישור תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון – איציק שריר

03/10/2019

זימון אסיפה מיוחדת ליום 7.11.19

03/10/2019

חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון – בלינקוב רם

28/08/2019

דיבידנד בסך 12.61146 אגורות, קובע 8.9.19, תשלום 24.9.19

28/08/2019

רבעון 2 2019

30/05/2019

דיבידנד בסך 12.61146 אגורות למניה שישולם ב-19.6.19,תיקון המועד הקובע ל-6.6.19