תאריך

תיאור

27/03/2019

תקופתי ושנתי 2018

30/12/2018

תוצאות אסיפה כללית מיום 30.12.18

05/12/2018

חתמה על הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים החדשה וועד העובדים בחברה

02/12/2018

הושלמה עסקת רכישת פעילות בארה"ב

29/11/2018

הקפאת פרויקט להקמת מתקן לייצור חשמל ע"י קיבוץ כפר עזה (בעל שליטה) וצד ג'

21/11/2018

זימון אסיפה מיוחדת ליום 30.12.18

21/11/2018

דיבידנד בסך 10.52936 אגורות למניה, קובע: 5.12.18, תשלום 24.12.18

21/11/2018

רבעון 3 2018

14/11/2018

הושלמה עסקת רכישת פעילות בארה"ב

09/10/2018

נחתם ההסכם לרכישת פעילות חברת פוליפיל בארה"ב בכ-34.7 מיליון דולר