על כוונת הרגולטור: מעכבי בעירה המכילים ATO

הרגולציה מקדמת בשנים האחרונות שימוש אחראי ומקיים יותר בחומרים רעילים, ביניהם מעכבי הבעירה המכילים אנטימון. אלו אמנם יעילים וזולים, אך מהווים סכנה בריאותית בריכוזים גבוהים. כעת הם נמצאים תחת בדיקות רגולטוריות, שתוצאותיהן יקבעו האם יסווגו כמסוכנים יותר מקור: מערכת PlasticTime חומר קרצינוגני הוא כזה שקיים חשש שחשיפה מוגברת אליו עלולה לגרום לסרטן, או לעלות את הסבירות לחלות בו. רשימת החומרים…

להמשך קריאה על כוונת הרגולטור: מעכבי בעירה המכילים ATO