תאריך

תיאור

29/08/2021

מצגת משקיעים רבעון 2 2021 – אנגלית