תאריך

תיאור

25/03/2021

זימון אסיפה מיוחדת ליום 10.5.21

24/12/2020

זימון אסיפה מיוחדת ליום 28.1.21

02/12/2020

ביטול אסיפה שזומנה ליום 31.12.20 – תפעל לזימון אסיפה חדשה בהמשך

26/11/2020

זימון אסיפה מיוחדת ליום 31.12.20

29/10/2020

זימון אסיפה מיוחדת ליום 3.12.20

29/03/2020

זימון אסיפה מיוחדת ליום 17.5.20

18/12/2019

זימון אסיפה מיוחדת ליום 26.1.20

03/10/2019

זימון אסיפה מיוחדת ליום 7.11.19

07/04/2019

זימון אסיפה מיוחדת ליום 12.5.19

07/01/2019

זימון אסיפה מיוחדת ליום 14.2.19