הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה

כפרית תעשיות (1993) בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה החברה מודיעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ה', 3 בדצמבר 2020, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כבר עזה ("משרדי החברה") או ככל שהוראות משרד הבריאות לא יאפשרו זאת, באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה…

להמשך קריאה הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה