טבלה 1: השפעתם של תוספי סליפ, מיגרטיבי וקבוע (פרמננטי), על תכונות היריעה.

כתיבת תגובה