תמונה 2: סיווגים וריכוזים מותרים נוכחיים של אנטימון (שמאל) לעומת הסיווגים והריכוזים הצפויים (ימין).

תמונה 2: סיווגים וריכוזים מותרים נוכחיים של אנטימון (שמאל) לעומת הסיווגים והריכוזים הצפויים (ימין).

כתיבת תגובה