תמונה 3: ספקטרומים שונים של מכונות בלייה מואצת לעומת ספקטרום השמש.

תמונה 3: ספקטרומים שונים של מכונות בלייה מואצת לעומת ספקטרום השמש.

כתיבת תגובה