תמונה 2: מוצר חדש (שמאל) לעומת מוצר ישן (ימין) שעמד זמן רב בשמש.

תמונה 2: מוצר חדש (שמאל) לעומת מוצר ישן (ימין) שעמד זמן רב בשמש.

כתיבת תגובה