תמונה 2: תוצאות מתיחה של היריעה בכיוון MD. מודול האלסטיות ביריעה עם וללא התוסף. עובי היריעה הנבדקת 40 מיקרון.

תמונה 2: תוצאות מתיחה של היריעה בכיוון MD. מודול האלסטיות ביריעה עם וללא התוסף. עובי היריעה הנבדקת 40 מיקרון.

כתיבת תגובה