תמונה 1: השוואת עכירות ביריעות פוליפרופילן תלת שכבתיות בעובי של 40 מיקרון.

תמונה 1: השוואת עכירות ביריעות פוליפרופילן תלת שכבתיות בעובי של 40 מיקרון.

כתיבת תגובה